Dược liệu và Sức khỏe là dự án thí điểm của Mạng dược liệu, cộng đồng các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực dược liệu của Việt Nam và thế giới, có nhiệm vụ công bố các thông tin, công trình nghiên cứu khoa học, đưa ra các thông tin chính thống về kinh nghiệm sử dụng, các nguồn thảo dược đáng tin cậy nhằm mục tiêu thúc đẩy việc khai thác và sử dụng thảo dược một cách bền vững.

(Xem thêm về Mạng dược liệu tại đây: http://mangduoclieu.vn)

Trở thành nhà phân phối của Dược liệu và Sức khỏe, mặc định bạn được vào nhóm Green Hero và nhóm nhà phân phối của Mạng dược liệu và được hưởng các cơ chế về thông tin cũng như hoạt động của các nhóm này bao gồm: Có tên trong danh sách giới thiệu là thành viên của Mạng dược liệu, được cập nhật thông tin về dược liệu và kinh doanh, được tham gia vào các hoạt động của cộng đồng Mạng dược liệu.

Đồng thời, bạn còn được tiếp cận và giới thiệu các mặt hàng từ thảo dược được cam kết về chất lượng và phù hợp với nhu cầu thị trường của dự án Dược liệu và Sức khỏe.

TOP